Vòng bi kim

Có thiết diện mỏng, thích hợp với các khoảng không gian giới hạn theo chiều hướng kính. Khả năng chịu tải trọng hướng kính lớn. Với nhiều kiểu thiết kế như kiểu hỗn hợp, sử dụng cho trường hợp có tải hướng kính và tải dọc trục cho phép thiết kế các kết cấu đơn giản, gọn và có tính kinh tế.

Danh mục:

Mô tả

Có thiết diện mỏng, thích hợp với các khoảng không gian giới hạn theo chiều hướng kính. Khả năng chịu tải trọng hướng kính lớn. Với nhiều kiểu thiết kế như kiểu hỗn hợp, sử dụng cho trường hợp có tải hướng kính và tải dọc trục cho phép thiết kế các kết cấu đơn giản, gọn và có tính kinh tế.

Liên hệ